Bosszi

รับออกแบบวงจร รับทำวงจรสำหรับ ARDUINO ตามความต้องการ

บอร์ดทดสอบ Input/Output 8 Channel

บอร์ด Test-8-I/O-V2 สำหรับทดสอบ Input และ Output ทั้งแบบ Sink และแบบ Source

Test-IO-V2

 ภาพบอร์ด Test-8-I/O-V2

 

การเชื่อมต่อ

Test-IO-V2-Wire

ภาพการเชื่อมต่อบอร์ด Test-8-I/O-V2

ด้าน Output เชื่อมต่อ Connector ตามตัวหนังสือบนบอร์ด เลือก Common แบบ Sink หรือ Source โดยใช้สวิตซ์โยกข้างๆ Connector และเลือกแรงดันที่ต้องการทดสอบด้วยสวิตซ์โยกข้างขวาสุด เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ขาทดสอบ Output ช่องใดช่องหนึ่งไฟ LED ที่ช่องนั้นๆจะติด

 

ด้าน Input เชื่อมต่อตามตัวหนังสือบนบอร์ดและใช้สวิตซ์กดติดปล่อยดับหรือสวิตซ์โยกที่ช่องนั้นๆเพื่อทดสอบ

  • เรื่องล่าสุด

  • คลังเก็บ

  • บันทึกส่วนตัว