วงจร Step down 220VAC to 12Vdc 1.5A

Input และ Output ของบอร์ด

เชื่อมต่อไฟบ้าน 220Vac ที่ด้าน Terminal Input ตามภาพ โดยเว้นช่องตรงกลางไว้
เมื่อจ่ายแรงดันให้ด้าน Input ตัวบอร์ดปล่อยแรงดัน 12Vdc 1.5A ที่ด้าน Terminal Output ตามภาพ
และมี LED แสดงสถานะที่บริเวณ Terminal Output

สั่งสินค้าคลิก

สั่งสินค้าคลิก