Bosszi

รับออกแบบวงจร รับทำวงจรสำหรับ ARDUINO ตามความต้องการ

ISOLATE TRANSFORMER INPUT : 0220 V OUTPUT : 0320 V 100 mA

ISOLATE TRANSFORMER
INPUT : 0220 V
OUTPUT : 0320 V 100 mA
: 063 V 2A
: 013 V 2A

ISOLATE TRANSFORMER INPUT : 0220 V OUTPUT : 0320 V 100 mA       : 063 V 2A       : 013 V 2A
ISOLATE TRANSFORMER
INPUT : 0220 V
OUTPUT : 0320 V 100 mA
: 063 V 2A
: 013 V 2A

 

ISOLATE TRANSFORMER INPUT : 0220 V OUTPUT : 0320 V 100 mA       : 063 V 2A       : 013 V 2A
ISOLATE TRANSFORMER
INPUT : 0220 V
OUTPUT : 0320 V 100 mA
: 063 V 2A
: 013 V 2A
ISOLATE TRANSFORMER INPUT : 0220 V OUTPUT : 0320 V 100 mA       : 063 V 2A       : 013 V 2A
ISOLATE TRANSFORMER
INPUT : 0220 V
OUTPUT : 0320 V 100 mA
: 063 V 2A
: 013 V 2A

 

ISOLATE TRANSFORMER  INPUT : 0220 V  OUTPUT : 0320 V 100 mA: 063 V 2A: 013 V 2A

 • เรื่องล่าสุด

 • คลังเก็บ

 • บันทึกส่วนตัว