รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รับสร้างแผงวงจร

รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 • รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรต้นแบบ หรือพัฒนาต่อจากสินค้าเดิม จากควบคุมด้วยไฟฟ้าธรรมดา มาเป็นควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 • วงจรใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผลิตแผ่น PCB ตามสั่ง
 • ตู้สินค้าหยอดเหรียญต่างๆ
 • ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้ 
 • ลูกค้าส่งชื่อโปรเจคโครงาการ
 • รายละเอียด เอาพุท
 • ต้องการแสดงผลแบบไหน
 • ต้องการไฟเข้าเท่าใหร่
 • จำนวนที่ต้องการ

ในการ รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าต้องติดต่อและส่งข้อมูลเข้ามาที่ ติดต่อเรา 

bosszi-relay
bosszi-relay
Img1_BWT-2021-V2

 

 

 • วงจรแสดงผล LCD และอื่นๆ
 • วงจร LED driver 
 • วงจรตั้งเวลา ต่างๆ
 • วงจรอ่านค่าแรงดันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • วงจรอ่านสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์
 • วงจรอ่านค่าแสง ต่างๆ
 • วงจรขับรีเลย์
 • วงจรรับสัญญาณอินพุท
 • วงจรขับมอเตอร์
 • วงจรคอนโทรลมอเตอร์
 • วงจรควบคุมฮีตเตอร์
 • วงจรอ่านอุณหภูมิ
 • วงจรควบคุมความชื้น
 • วงจรควบคุมอัตโนมัติ
 • วงจรควบคุมปุ่มกด
 • วงจรอ่านสัญญาณนาฬิกา และวันที่
 • วงจรสร้างสัญญาณ เพื่อขับอุปกรณ์
 • วงจรสร้างสัญญาณ เพื่อติดต่อสื่อสาร
 • วงจรอ่านสัญญาณ เพื่อนับสัญญาณความถี่
 • วงจรรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • วงจรส่งผ่านสัญญาณ ด้วยวิธีแยกกราด์ว RX TX
 • วงจรส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ
 • วงจรส่งข้อมูลผ่าน Wifi
 • วงจร ARDUINO
 • Arduino Mega2560
 • วงจร ESP8266
 • วงจร ESP32
 • วงจรควบคุมหลอดไฟ
 • ชุดคอนโทรลตู้อบ
 • เครื่องนับ PulseEncoder
 • เครื่องบันทึกเวลาการทำงานของเครื่องจักร
 • เครื่องควบคุมเวลา
 • เครื่องนับ Timmer
 • เพื่อดูค่าและสถานะต่างๆของเครื่องจักร
 • วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างจาก ไอซีตระกูล ATMEGA Tiny
 • วงจรอ่านค่า sensor ชนิดต่างๆ
 • วงจรวัดระยะทาง
 • วงจรคำณวนเวลาความเร็วสูงระดับไมโควินาที uS
 • วัดความเร็วรอบ ชนิดต่างๆ
 • วงจรวัดแรงดัน ไฟฟ้า และและอิเล็กทรอนิกส์
 • วงจรวัดกระแสไฟฟ้า และและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบสื่อสาร RS485
 • ระบบสื่อสาร RS232
 • ระบบสื่อสาร RS422
 • ระบบสื่อสาร  one wire
 • ระบบสื่อสาร I2C
 • ระบบสื่อสาร 4 – 20 mA
 • ระบบสื่อสาร 0 – 10 Vdc
 • ระบบสื่อสาร SPI
 • ระบบสื่อสาร Modbus RTU
 • วงจรอ่านค่า แสง UV
 • วงจรอ่านค่าจาก สวิตช์
 • วงจรอ่านค่า VR
 • วงจรอ่านค่าอนาลอก
 • วงจรอ่านค่าดิจิตอล
 • วงจรอ่านค่าความสั่นสะเทือน
 • วงจรขับบัสเซอร์ Buzzer
 • วงจรอ่านค่าเปลวไฟ
 • วงจรอ่านค่ามุม Rotary Angle Sensor
 • วงจรอ่านค่าสวิตช์แม่เหล็ก
 • วงจรตรวจจับเส้น
 • วงจอ่านค่าสี
 • วงจรอ่านค่าความดัน
 • วงจรส่งสัญญาณอินฟาเรด
 • วงจรรับสัญญาณอินฟาเรด
 • รับทำ board electronic
 • รับออกแบบ pcb
 • รับออกแบบ PCB
 • รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์
 • รับทําแผงวงจร บ้านหม้อ
 • รับทำ PCB 1 แผ่น
 • รับทําบอร์ด อิเล็กทรอนิกส์
 • รับผลิตแผงวงจร
 • บอร์ดที่ลูกค้ามีใช้งานอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มฟังชัน หรือผลิตเพิ่ม

      บริการสร้างและออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจักร และอื่นๆ ปัจจุบันแผงวงจรที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรนั้นถ้าเสียหายจนไม่สามารถซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ใหม่แล้ว เรามาปรึกษาคุยกัน เรามีวิธีการสร้างแผงควบคุมให้ท่านใหม่ โดยที่ท่านไม่ต้องทิ้งเครื่องจักรไปซื้อเครื่องใหม่ เราจะลดค่าใช้จ่ายให้ท่านได้

-รับออกแบบชุดควบคุมเครื่องจักรให้มีฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องให้เหมือนเดิม
-รับออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามความคิดของลูกค้า
-รับออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากบล็อกไดอะแกรม
-รับออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่างลูกค้า
-สร้างคอนโทรลบอร์ดใหม่ แทนคอนโทรลบอร์ดเก่า ถ้าท่านไม่สามารถซื้อของใหม่ได้แล้ว
-ชุดคอนโทรลที่สร้างสามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดูค่าและสถานะต่างๆของเครื่อง สามารถเก็บบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

รับซ่อมแผงวงจร