BOSSZI Arduino PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V2 Sink/Source

PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V2 Sink/Source

0 Comments 13:42 น.

บอร์ด Test-8-I/O-V2 สำหรับทดสอบ Input และ Output ทั้งแบบ Sink และแบบ Source

Test-IO-V2

 ภาพบอร์ด Test-8-I/O-V2

PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V2 Sink/Source

เป็นโมดูลสำหรับทดสอบอินพุทเอ้าพุทสำหรับ พีแอลซี และ อาดูโน มีจำนวน 8 อินพุท 8 เอ้าพุท รองรับไฟ 5V และ 24V

คุณสมบัติ

  • มีจำนวน 8 INPUT รองรับไฟ 5V และ 24V
  • INPUT แบบผสม ใช้ได้ทั้งสวิตช์กดติดปล่อยดับ และสวิตช์โยกแบบค้างสถานะใน INPUT ช่องเดียวกัน
  • มีจำนวน 8 OUTPUT รองรับไฟ 5V และ 24V มี LED สีแดงแสดงผล
  • ขนาดบอร์ด 10×15×3.2 เซ็นติเมตร น้ำหนัก 150 กรัม
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบ Sink/Source

สั่งสินค้าคลิก

การเชื่อมต่อ

Test-IO-V2-Wire

ภาพการเชื่อมต่อบอร์ด Test-8-I/O-V2

ด้าน Output เชื่อมต่อ Connector ตามตัวหนังสือบนบอร์ด เลือก Common แบบ Sink หรือ Source โดยใช้สวิตซ์โยกข้างๆ Connector และเลือกแรงดันที่ต้องการทดสอบด้วยสวิตซ์โยกข้างขวาสุด เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ขาทดสอบ Output ช่องใดช่องหนึ่งไฟ LED ที่ช่องนั้นๆจะติด

 

ด้าน Input เชื่อมต่อตามตัวหนังสือบนบอร์ดและใช้สวิตซ์กดติดปล่อยดับหรือสวิตซ์โยกที่ช่องนั้นๆเพื่อทดสอบ

 

 

สั่งสินค้าคลิก