BOSSZI Arduino INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1

INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1

0 Comments

INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1

INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1

คุณสมบัติ INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1

  • เป็นแผงวงจรสำหรับทดสอบ INPUT  ป้อนให้กับวงจรต่างๆ สวิตช์แต่ละตัวแยกกันอิสระ
  • มีสวิตช์ทั้งหมด 4 ช่อง สามารถค้างสถานะ หรือกดติดปล่อยดับได้ทุกช่อง
  • ขนาดบอร์ด กว้างยาวสูง  10x10x3.5  เซ็นติเมตร
  • น้ำหนัก 65 กรัม

ขนาดบอร์ดอย่างละเอียด หน่วยเป็นนิ้วและเซ็นติเมตร

INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1_NICH
INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1_NICH
INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1_MM
INPUT-TEST-INDEPENDENT-4CH-V1_MM