เทคนิคการทำ WordPress บันทึกช่วยจำส่วนตัว

เทคนิคการทำ WordPress บันทึกช่วยจำส่วนตัว

รูปภาพโครงสร้างไฟล์ wordpress

การใช้งาน Hook แปลเป็นไทยว่าตะขอ เหมือนกับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นให้เราเอาตะขอไปเกี่ยวและเพิ่มอะไรลงไปในโค๊ดก็ได้

  1. action คือ ฟังชันคำสั่งใช้ add_action , ฟังชันคำสั่งตัวรับใช้ do_action
  2. filters ฟังชันคำสั่งใช้ add_filter , ฟังชันคำสั่งตัวรับใช้ apply_filters
  • add_action();  สำหรับเรียกใช้งาน Hook

รวม Function WordPress

Header Fields

Plugin API ของ WP เมื่อเกิดเหตุการต่างๆ เราจะ Hook

Plugin API

Roles and Capabilities

Database_Description

Database Original WordPress

ความหมายของคำ ใน WordPress