BOSSZI สินค้า Products การใช้งานบอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ BWT-2021-V1

การใช้งานบอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ BWT-2021-V1

0 Comments 15:16 น.

การต่อบอร์ตู้น้ำหยอดเหรียญ BWT-2021-V1

ยกเลิกการผลิตแล้ว

BWT-2021-V1_Manual-2

 

BWT-2021-V1_Manual1-out-motor-2

 

BWT-2021-V1_Manual1-pump-Air-2

การตั้งค่าต่างๆ

BWT-2021-V1_Manual2

คุณสมบัติ

  1. ติดตั้งบอร์ด ตั้งค่าต่างๆของบอร์ดและปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำต่อบาทได้ง่าย
  2. ตั้งเวลาเปิด-ปิดหลอดไฟป้ายอัตโนมัติ
  3. มีระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต
  4. ไฟดับไม่ลบค่าเหรียญที่เหลืออยู่
  5. ไฟสถานะการทำงานเครื่องว่าพร้อมทำงานหรือไม่

 

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ

โทร. 0618829051
LINE: 0618829051