BOSSZI Wordpress ความหมายของคำ ใน WordPress

ความหมายของคำ ใน WordPress

0 Comments 8:54 น.

ความหมายของคำ ใน WordPress  บันทึกส่วนตัว

  • slug คือส่วนที่ต่อจาก URL
  • Sidebar ส่วนที่เป็นกล่องยาวๆ จะอยู่ซ้ายบ้าง ขวาบ้างแล้วแต่การจัด วิเจ็ต
  • Dashboard หน้ารวมหลังบ้าน
  • Plugins โปรแกรมเสริมความสามารถ
  • วิเจ็ต ใช้ในการปรับแต่งการแสดงผลหน้าเว็บ เป็นหัวข้อย่อยของธีม
  • ธีม คือรูปร่างหน้าตา ของเว็บไซต์
  • Pages เพจเปรียบเสมือนหัวข้อใหญ่ หรือหน้าที่เราจะรวมเอาหน้าโพสมาเก็บใว้ในนี้หลายๆโพส
  • Posts โพสคือเนื้อหาที่เราจะเขียนในแต่ละหน้าเพื่อไปแสดงในเพจที่เป็นเหมือนหัวข้อใหญ่ หรือเป็นหน้ารวม
  • Media ที่เก็บ จัดการ ไฟล์ รูปภาพ วีดีโอ
  • Appearance จัดหน้าตาของเว็บ