Bosszi

รับออกแบบวงจร รับทำวงจรสำหรับ ARDUINO ตามความต้องการ

ความหมายของคำ ใน WordPress

ความหมายของคำ ใน WordPress  บันทึกส่วนตัว

 • slug คือส่วนที่ต่อจาก URL
 • Sidebar ส่วนที่เป็นกล่องยาวๆ จะอยู่ซ้ายบ้าง ขวาบ้างแล้วแต่การจัด วิเจ็ต
 • Dashboard หน้ารวมหลังบ้าน
 • Plugins โปรแกรมเสริมความสามารถ
 • วิเจ็ต ใช้ในการปรับแต่งการแสดงผลหน้าเว็บ เป็นหัวข้อย่อยของธีม
 • ธีม คือรูปร่างหน้าตา ของเว็บไซต์
 • Pages เพจเปรียบเสมือนหัวข้อใหญ่ หรือหน้าที่เราจะรวมเอาหน้าโพสมาเก็บใว้ในนี้หลายๆโพส
 • Posts โพสคือเนื้อหาที่เราจะเขียนในแต่ละหน้าเพื่อไปแสดงในเพจที่เป็นเหมือนหัวข้อใหญ่ หรือเป็นหน้ารวม
 • Media ที่เก็บ จัดการ ไฟล์ รูปภาพ วีดีโอ
 • Appearance จัดหน้าตาของเว็บ
 • เรื่องล่าสุด

 • คลังเก็บ

 • บันทึกส่วนตัว