BOSSZI สินค้า Products บอร์ดวงจรหยอดเหรียญอเนกประสงค์ CONIN-CONTROL-V1

บอร์ดวงจรหยอดเหรียญอเนกประสงค์ CONIN-CONTROL-V1

0 Comments 8:53 น.

บอร์ดวงจรหยอดเหรียญอเนกประสงค์ CONIN-CONTROL-V1

บอร์ดวงจรหยอดเหรียญอเนกประสงค์ CONIN-CONTROL-V1

กำหนดขั้นต่ำของเหรียญที่ต้องการให้ทำงาน และเวลาที่ต้องการให้ Relay ทำงานต่อ 1 บาทที่ได้รับ

เมื่อเหรียญถูกหยอดจนครบจำนวนขั้นต่ำ Relay จะสั่งทำงานเป็นเวลาเหรียญที่หยอดคูณกับเวลาต่อ 1 บาทที่ตั้งเอาไว้

ไฟเลี้ยงวงจร 12 Vdc 300 mA

Relay Output 250 VAC 10A / 30 VDC  12A

 

การตั้งค่า

เมื่อกดปุ่ม MODE หน้าจอจะแสดง P-01 เพื่อเลือกการตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม Up/Down ในการเลื่อนและปุ่ม MODE ในการเลือกการตั้งค่า

P-01 ตั้งเหรียญขั้นต่ำที่จะให้ Relay ทำงาน

P-02 เวลาที่ Relay จะทำงานต่อ 1 บาท หน่วยวินาที

P-03 ความสว่างหน้าจอ 6 ระดับ

 

เมื่อเลือกตั้งค่า P-01 หน้าจอจะแสดงหลักแรกเป็นตัว C และ 3 หลักที่เหลือเป็นจำนวนเหรียญขั้นต่ำที่ต้องการให้ทำงาน สามารถตั้งได้ 1 – 100 บาท

ปุ่ม MODE กลับสู่การทำงานปกติ

ปุ่ม Up/Down เพิ่ม/ลดเหรียญขั้นต่ำ

 

ในหน้าเลือกการตั้งค่า เมื่อเลือก P-02

 

หน้าจอจะแสดงหลักแรก t และ 3 หลักที่เหลือเป็นเวลาที่ต้องการให้ Relay ทำงานต่อ 1 บาท ในหน่วยวินาที สามารถตั้งได้ 1 –  999 วินาที

ปุ่ม MODE กลับสู่การทำงานปกติ

ปุ่ม Up/Down เพิ่ม/ลดเวลาต่อ 1 บาท

 

ในหน้าเลือกการตั้งค่า เมื่อเลือก P-03

 

หน้าจอจะแสดงหลักแรก L00 และ หลักสุดท้ายเป็นระดับความสว่าง 1 – 6 ระดับ

ปุ่ม MODE กลับสู่การทำงานปกติ

ปุ่ม Up/Down เพิ่ม/ลดความสว่าง

 

การเชื่อมต่อ