BOSSZI สินค้า Products รับซ่อมตู้น้ำหยอดเหรียญ

รับซ่อมตู้น้ำหยอดเหรียญ

0 Comments

 

 • รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 • อะไหล่ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 • เครื่องไม่รับเหรียญ
 • เปลี่ยนไส้กรอง
 • น้ำจ่ายเองหรือไม่จ่าย
 • ตู้จ่ายน้ำไม่ตรงกับที่ตั้งไว้
 • เปิดเบรกเกอร์แล้วมันทำงานตลอด
 • โปรแกรมให้รับเหรียญรุ่นใหม่เพิ่ม
 • หยอดเหรียญแล้วตู้ไม่จ่ายน้ำ
 • หยอด 5 บาท ขึ้น 10 บาท
 • จอดับ เวลาไม่โชว์ ไฟไม่เข้า
 • ปั้มน้ำไม่ทำงาน
 • กดปุ่มตั้งค่าไม่ได้
 • หยอดเหรียญ2บาทแล้วมันขึ้น1บาท
 • หยอดเหรียญแล้วตู้ไม่กินเหรียญ
 • หยอดเหรียญแล้วตู้กินเหรียญ
 • นาฬิกาไม่ตรงปรับไม่ได้

RC-water-coin

โทร. 0618829051
LINE: 0618829051