Bosszi

รับออกแบบวงจร รับทำวงจรสำหรับ ARDUINO ตามความต้องการ

INPUT220V-OUTPUT24V-400VA-ISOLATR-TRANSFORMER

INPUT220V-OUTPUT24V-400VA-ISOLATR-TRANSFORMER

INPUT220V-OUTPUT24V-400VA-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT24V-400VA-ISOLATR-TRANSFORMER

รับสั่งทำ-ซ่อมหม้องแปลงทุกชนิด

ต้องการสั่งทำหม้อแปลงติดต่อมาทางร้านครับ

  • เรื่องล่าสุด

  • คลังเก็บ

  • บันทึกส่วนตัว